Endpoint

GET https://api.spotify.com/v1/episodes/{id}

Request Parameters

Header Fields

Header Field Value
Authorization Required. A valid access token from the Spotify Accounts service: see the Web API Authorization Guide for details.
Reading the user’s resume points on episode objects requires the user-read-playback-position scope. See Using Scopes.

Path Parameters

Path Parameter Value
id The Spotify ID for the episode.

Query Parameters

Query Parameter Value
market Optional. An ISO 3166-1 alpha-2 country code.
If a country code is specified, only shows and episodes that are available in that market will be returned.
If a valid user access token is specified in the request header, the country associated with the user account will take priority over this parameter.
Note: If neither market or user country are provided, the content is considered unavailable for the client.
Users can view the country that is associated with their account in the account settings.

Response Format

On success, the HTTP status code in the response header is 200 OK and the response body contains an episode object in JSON format.
On error, the header status code is an error code and the response body contains an error object.
If an episode is unavailable in the given market the HTTP status code in the response header is 404 NOT FOUND.

Example Request

curl -X GET "https://api.spotify.com/v1/episodes/512ojhOuo1ktJprKbVcKyQ" -H "Authorization: Bearer {your access token}"
{
 "audio_preview_url": "https://p.scdn.co/mp3-preview/566fcc94708f39bcddc09e4ce84a8e5db8f07d4d",
 "description": "En ny tysk bok granskar för första gången Tredje rikets drogberoende, från Führerns knarkande till hans soldater på speed. Och kändisförfattaren Antony Beevor får nu kritik av en svensk kollega. Hitler var beroende av sin livläkare, som gav honom mängder av narkotiska preparat, och blitzkrigssoldaterna knaprade 35 miljoner speedtabletter under invasionen av Frankrike 1940. I den nyutkomna boken Der Totale Rausch, Det totala ruset, ger författaren Norman Ohler för första gången en samlad bild av knarkandet i Tredje riket. Mycket tyder på att Hitler var gravt drogpåverkad under flera avgörande beslut under kriget, säger han, och får medhåll av medicinhistorikern Peter Steinkamp som undersökt de tyska soldaternas intensiva användande av pervitin, en variant av crystal meth.Dessutom får nu den kände militärhistoriska författaren Antony Beevor kritik för att hans senaste bok om Ardenneroffensiven lutar sig alltför tungt mot amerikanska källor, och dessutom innehåller många felaktiga detaljer. Det menar författarkollegan Christer Bergström, som själv skrivit en bok om striderna i Ardennerna.Programledare är Tobias Svanelid.",
 "duration_ms": 1502795,
 "explicit": false,
 "external_urls": {
   "spotify": "https://open.spotify.com/episode/512ojhOuo1ktJprKbVcKyQ"
 },
 "href": "https://api.spotify.com/v1/episodes/512ojhOuo1ktJprKbVcKyQ",
 "id": "512ojhOuo1ktJprKbVcKyQ",
 "images": [
   {
     "height": 640,
     "url": "https://i.scdn.co/image/6bcff849a483dd3c2883b3f0272848b909f1bbce",
     "width": 640
   },
   {
     "height": 300,
     "url": "https://i.scdn.co/image/66250bd121ee949ed5026decbfd97e255b25a5c8",
     "width": 300
   },
   {
     "height": 64,
     "url": "https://i.scdn.co/image/e29c75799cad73927fad713011edad574868d8da",
     "width": 64
   }
 ],
 "is_externally_hosted": false,
 "is_playable": true,
 "language": "sv",
 "languages": [
   "sv"
 ],
 "name": "Tredje rikets knarkande granskas",
 "release_date": "2015-10-01",
 "release_date_precision": "day",
 "show": {
   "available_markets": [
     "AD",
     "AE",
     "AR",
     "AT",
     "AU",
     "BE",
     "BG",
     "BH",
     "BO",
     "BR",
     "CA",
     "CH",
     "CL",
     "CO",
     "CR",
     "CY",
     "CZ",
     "DE",
     "DK",
     "DO",
     "DZ",
     "EC",
     "EE",
     "ES",
     "FI",
     "FR",
     "GB",
     "GR",
     "GT",
     "HK",
     "HN",
     "HU",
     "ID",
     "IE",
     "IL",
     "IN",
     "IS",
     "IT",
     "JO",
     "JP",
     "KW",
     "LB",
     "LI",
     "LT",
     "LU",
     "LV",
     "MA",
     "MC",
     "MT",
     "MX",
     "MY",
     "NI",
     "NL",
     "NO",
     "NZ",
     "OM",
     "PA",
     "PE",
     "PH",
     "PL",
     "PS",
     "PT",
     "PY",
     "QA",
     "RO",
     "SE",
     "SG",
     "SK",
     "SV",
     "TH",
     "TN",
     "TR",
     "TW",
     "US",
     "UY",
     "VN",
     "ZA"
   ],
   "copyrights": [],
   "description": "Vi är där historien är. Ansvarig utgivare: Nina Glans",
   "explicit": false,
   "external_urls": {
     "spotify": "https://open.spotify.com/show/38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ"
   },
   "href": "https://api.spotify.com/v1/shows/38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ",
   "id": "38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ",
   "images": [
     {
       "height": 640,
       "url": "https://i.scdn.co/image/3c59a8b611000c8b10c8013013c3783dfb87a3bc",
       "width": 640
     },
     {
       "height": 300,
       "url": "https://i.scdn.co/image/2d70c06ac70d8c6144c94cabf7f4abcf85c4b7e4",
       "width": 300
     },
     {
       "height": 64,
       "url": "https://i.scdn.co/image/3dc007829bc0663c24089e46743a9f4ae15e65f8",
       "width": 64
     }
   ],
   "is_externally_hosted": false,
   "languages": [
     "sv"
   ],
   "media_type": "audio",
   "name": "Vetenskapsradion Historia",
   "publisher": "Sveriges Radio",
   "type": "show",
   "uri": "spotify:show:38bS44xjbVVZ3No3ByF1dJ"
 },
 "type": "episode",
 "uri": "spotify:episode:512ojhOuo1ktJprKbVcKyQ"
}

Try it

Episode object (full)

Key Value Type Value Description
audio_preview_url string A URL to a 30 second preview (MP3 format) of the episode. null if not available.
description string A description of the episode.
duration_ms integer The episode length in milliseconds.
explicit boolean Whether or not the episode has explicit content (true = yes it does; false = no it does not OR unknown).
external_urls an external URL object External URLs for this episode.
href string A link to the Web API endpoint providing full details of the episode.
id string The Spotify ID for the episode.
images array of image objects The cover art for the episode in various sizes, widest first.
is_externally_hosted boolean True if the episode is hosted outside of Spotify’s CDN.
is_playable boolean True if the episode is playable in the given market. Otherwise false.
language string Note: This field is deprecated and might be removed in the future. Please use the languages field instead. The language used in the episode, identified by a ISO 639 code.
languages array of strings A list of the languages used in the episode, identified by their ISO 639 code.
name string The name of the episode.
release_date string The date the episode was first released, for example "1981-12-15". Depending on the precision, it might be shown as "1981" or "1981-12".
release_date_precision string The precision with which release_date value is known: "year", "month", or "day".
resume_point a resume point object The user’s most recent position in the episode. Set if the supplied access token is a user token and has the scope user-read-playback-position.
show a simplified show object The show on which the episode belongs.
type string The object type: "episode".
uri string The Spotify ID for the episode.

Resume point object

Key Value Type Value Description
fully_played boolean Whether or not the episode has been fully played by the user.
resume_position_ms integer The user’s most recent position in the episode in milliseconds.